Wonen zoals je zelf graag wil

Zelfstandig wonen, in je eigen huis. Je leven leiden zoals je dat zelf graag wil. Dat is voor de meeste mensen heel gewoon. Maar niet als je door een beperking of ziekte veel hulp nodig hebt. Dan ben je aangewezen op een instelling of een (gezinsvervangend) tehuis. Dat is vaak prima, maar niet iederéén voelt zich daar thuis. Daarom komen er in Nederland steeds meer zelfstandige kleinschalige woonvormen voor mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen wonen.

Kleinschalige woonvoorzieningen hebben duidelijke pluspunten. Als eerste de kleinschaligheid op zichzelf. Ook belangrijk zijn de mogelijkheden om aan het wonen en de zorg een eigen karakter te geven en voor daadwerkelijke betrokkenheid van familie. Kleinschalige woonvormen kennen ook risico’s. Want klein kan kwetsbaar zijn. En in kleine organisaties is de administratieve lastendruk in verhouding groot. Een bezwaar? Niet als u kiest voor aansluiting bij LindeWonen. Want LindeWonen versterkt de pluspunten en neemt de risico’s weg.

LindeWonen is een serviceorganisatie voor zelfstandige kleinschalige woonvormen. LindeWonen verzorgt alle administratieve werkzaamheden en ondersteunende diensten.

LindeZorg WMO2015

LindeZorg

LindeZorg Kleinschalige hulp voor kwetsbare burgers

Dienstverlening en ondersteuning voor kleinschalige woonvormen

LindeWonen is een serviceorganisatie voor zelfstandige kleinschalige woonvormen voor
• kinderen/volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
• kinderen/volwassenen met psychiatrische problematiek

 

LindeWonen ontzorgt woonvormen bij alle administratieve werkzaamheden, financiering en verantwoording, en kwaliteitsborging. Daarnaast biedt LindeWonen zorginhoudelijke ondersteuning en advies, zoals bijvoorbeeld ruggespraak met psycholoog of orthopedagoog.

 

LindeWonen biedt ook ondersteuning en faciliteiten voor cliëntenraad en klachtenafhandeling.

 

LindeWonen levert alle overeengekomen diensten tegen een vaste vergoeding (streven bij een full-service pakket: maximaal 8% van het zorgbudget). Dit betekent dat de overheadkosten voor de aangesloten woonvormen laag zijn. LindeWonen biedt bestuurders, familieleden en zorgverleners maximale ruimte voor hoogwaardige zorg naar eigen wens.

 

LindeWonen. Zorgverlenen zonder gedoe.

• Volledige financieel/administratieve dienstverlening
• Alle ondersteunende faciliteiten en voorzieningen als een cliëntenraad, klachtenregeling, enzovoort
• Hoogwaardige en veelzijdige zorginhoudelijke ondersteuning
• Flexibel, transparant en professioneel werken
• Waarborg voor kwaliteit
• Lage overheadkosten
• Maximale ruimte voor directe zorgverlening

Meer weten?

Wil je meer weten over wat LindeWonen voor je kan doen? Bel dan 023 557 51 74.

© 2015 LindeWonen | Website Studio Typo Dynamo | Inloggen webredactie